กรอกไอดีที่ต้องการ [6-20] *
กรอกพาสแจ่มๆ [6-20]
*
กรอกพาสซ้ำอีกทีแจ่มๆ
*
กรอก รหัส ตามที่เห็น
*
BIRDDAY ปีเกิด เดือ วันที่

 

http://www.dragonraja.in.th/

รายละเอียดเซิพ
Exp * 300 JOB *100 Tactic * 300